Alex Kesa on Eesti Rahvusvahelise Kooli õpilane. Kooli kõrvalt aitab ta organiseerida sissejuhatavaid kursusi Tallinna Ülikoolis Õpilasakadeemia nõukogu liikmena. Tema peamiseks huviks on poliitilised arengud Euroopas, vanade ideoloogiate reformeerimine ja uute ideoloogiate sünd.