Andra Siibak, PhD, töötab Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis meediauuringute vanemteadurina. Ta on uurinud sotsiaalmeedia temaatikat enam kui kümme aastat ning avaldanud sel teemal hulgaliselt teaduspublikatsioone. Hetkel on tema peamiseks uurimishuviks sotsiaalmeedia auditooriumi ja privaatsuse küsimused.