Kapten Eero Aija on jalaväeohvitser Eesti Kaitseväes. Kaitseväeteenistus on viinud teda kolmel korral sõjalisele välisoperatsioonile Afganistani Islamivabariiki, kus ta teenis nii rühmaülema, kompaniiülema abi kui ka kompaniiülemana. Hetkel aitab ta organiseerida ajateenijate väljaõpet ning valmistada ette allüksusi Eesti riigi kaitseks. Vabal ajal meeldib talle lugeda sõjaajalugu ning tegeleda kalastamisega.