Vasilis Koulolias asutas  mittetulundusliku organisatsiooni Gov2u, mille eesmärk on infotehnoloogia vahendite  abil populariseerida demokraatlikke otsustusprotsesse ja anda kodanikele võimalus olla kaasatud valitsuste otsustamisprotsessi. Tänaseks nõustab ja abistab Gov2u valitsusi seadusloome moderni-seerimisel, et kodanikel oleks võimalik demokraatlikult neis kaasa rääkida.