Luisa õpib Tallinna Muusikakeskkooli 9.klassis – juba lasteaias käies teadis ta täpselt, et tahab oma tuleviku siduda muusikaga. Muusikaarmastus on Luisa viinud väga heade tulemusteni klaverikonkurssidel ja lauluvõistlustel. Luisa huvi pärimusmuusika vastu on aidanud toita osalemine etnomuusika kontsertidel ja laagrites ning pärimusmuusika festivalil Viljandis.