Lili Milani on omandanud Rootsis Uppsala Ülikoolis doktorikraadi molekulaarmeditsiini erialal. Tema põhilisteks uurimisteemadeks on on epigeneetika ja farmakogeneetika ning ta on uurinud nii tervete indiviidide ravimite lagundamise varieeruvust kui ka haigete ja tervete indiviidide erinevusi genoomis ning epigenoomis. Ta on Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu vanemteadur ning tuumiklabori juhataja, mis hoiab teda kursis DNA analüüsi tehnoloogia arenguga. Lisaks osaleb ta Eestis personaalmeditsiini kasutuselevõtu strateegiate väljatöötamises. „Me oleme tervishoius jõudnud pöördepunktini. Tehnoloogia ja teadmiste arenguga tekivad meile uued võimalused. Näiteks võimaldavad geeniuuringud prognoosida ja ennetada haigusi, selle asemel, et tegeleda nende tagajärgedega.“